Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Duyên.

DUYÊN
 Câu thơ cứ ngỡ bâng quơ
 Bão trời đâu thấy, bất ngờ bão em
Duyên trời khéo buộc chữ duyên
 Bạc đầu còn nhớ, còn tìm về nhau!...

 PHƯƠNG HOA

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Thu trong tôi!

Thu trong tôi, có phải là tàn rụng
Màu úa vàng loang nhuộm ánh trăng trôi
Lá trầu ơi, bạc thếch cõi lòng rồi
Nơi bến cũ đợi hoài mùa thu chết!