Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Nỗi niềm tháng ba!

NỖI NIỀM THÁNG BA

 Giêng hai rét lộc rét đài
 Nhành non run rẩy một vài búp hoa
 Thế rồi đã đến tháng ba
 Nàng Bân đan áo gửi ra cho chồng
Trời thương khi áo đan xong
 Ban cho ít rét ấm lòng đôi bên.

Tháng ba biết mấy nỗi niềm
Đất trời đỏng đảnh chung chiêng giao mùa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
 Đỏ trời hoa gạo người chưa thấy về
Gió chiều hun hút đường đê
 Mình em bóng lẻ đi về tháng ba!


Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Gửi anh ...

BÀI THƠ RA TẾT

Gửi Anh ...


Qua tết rồi hoa chẳng còn tươi

Còn đây thắm mãi nụ em cười

Anh còn tất cả mùa xuân chín

Khắc khoải lòng riêng vẫn đợi người!

( Nguyễn Phương Hoa)