Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Nhớ!

NHỚ ! ...
 Em nhớ anh như hoa nhớ nắng
 Cúc nhớ vàng thu, rét nhớ đông
 Em yêu anh bốn mùa thành mùa nhớ
Nỗi tương tư ngập lụt cả bến lòng ! ...

 PHƯƠNG HOA