Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

                   ĐÊM NOEL

Đêm thánh vô cùng đêm giáng sinh

Cầu mong thế giới được an bình

Người người hạnh phúc trong no đủ

Không còn oan trái, cảnh điêu linh


                         Phương Hoa

                                    (Ảnh nguồn Internet)